Viestiseinä® lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä

Viestiseinä® rohkaisee henkilöstön aktiiviseen vuorovaikutukseen


Viestiseinä® tarjoaa yrityksille ratkaisun, jossa korostuu aktiivinen ja reaaliaikainen keskustelumahdollisuus henkilöstön kesken verkossa ja mobiilissa.

Yritysten sisäinen vuorovaikutus jää usein valitettavan vähäiseksi ja perustuu epävirallisiin varjo-organisaatioihin ja käytäväkeskusteluihin. Intran keskustelumahdollisuuksia käytetään vähän ja sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat usein eriytyneet toisistaan. Sosiaalisen median vahva rooli yrityksen ulkoisessa viestinnässä on osaltaan korostanut tätä kehitystä. Integroi Viestiseinä® osaksi intranetiäsi ja tee siitä kertaheitolla sosiaalisempi!

Viestiseinä® tarjoaa monikanavaisen osallistumismahdollisuuden ja yhdistää myös ulkoisen, sosiaalisissa medioissa tapahtuvan viestinnän osaksi yrityksen sisäistä keskustelua. Aktiivisen keskustelun takaa mahdollisuus anonyymiin osallistumiseen, jonka avulla henkilöstö uskaltaa kertoa omista näkemyksistä ja kokemuksistaan vapaasti.

Viestiseinä® mahdollistaa myös reaaliaikaisten kyselyjen toteuttamisen vapaasti valittavissa aiheissa. Henkilöstön näkemyksien kerääminen on helppoa ja nopeaa. Tulokset voidaan näyttää joko reaaliajassa tai julkaista haluttuna ajankohtana myöhemmin. Kyselyiden avulla henkilöstölle voidaan tarjota mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon.

Viestiseinä®-palvelun kattavien ominaisuuksien avulla keskustelu voidaan jakaa esimerkiksi eri aihealueisiin tai organisaatiorakenteen mukaisiin lohkoihin. Suuressa organisaatiossa tämä helpottaa keskustelun seuraamista ja osallistumista. 

Viestiseinän käyttöönotto tapahtuu käyttöönottoprojektissa ja palvelun käytöstä peritään edullinen kuukausimaksu. Viestiseinän käyttöönoton yhteydessä sovitaan myös sisällöllisestä fasilitoinnista, jossa johdon ja esimiesten aktiivinen mukanaolo takaa parhaimman lopputuloksen!

  • Monikanavainen keskustelu keskitetysti yrityksesi intraan
  • Keskustelun jakaminen eri aihealueisiin esim. organisaatiorakenteen mukaisesti
  • Kehitysehdotukset rehellisesti ja anonyymisti
  • Henkilöstön näkemysten kerääminen kyselyin
  • Konkreettista lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiseen